62 Karavostasiou, Lakatameia, 2324, Nicosia, Cyprus
Phone: +357 22262910, Fax: +357 22262912