Grigori Afxentiou, Kokkinotrimithia, 2660, Nicosia, Cyprus
Phone: +357 22835217, +357 99678564
Contact Person: Sokratis Georgiou