Λευκωσία, Κύπρος
Phone: +357 77000999 +357 24813170, Fax: +357 24813169