Βασιλέως Παύλου 13, 41Α, Λάρνακα, Κύπρος
Phone: +357 24652929, Fax: +357 24655869