Αρεώς 44, Βιομ. Περιοχή, Λατσιά, 2234, Λευκωσία, Κύπρος
Phone: +357 22481974, Fax: +357 22487086
Facebook:
http://www.facebook.com/www.venizelosltd.com.cy
ΠΕΛΛΕΤ ΞΥΛΟΥ - ΠΡΙΚΕΤΤΕΣ ΞΥΛΟΥ- , ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΛΛΕΤ - ΣΟΜΠΕΣ ΠΕΛΛΕΤ - ΣΟΜΠΕΣ ΞΥΛΟΥ (ΞΥΛΟΣΟΜΠΕΣ) - ΛΕΒΗΤΕΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ - ΛΕΒΗΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΥΡΗΝΑΣ ΕΛΙΑΣ