Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 30, 3036 Λεμεσός, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 25002500, Φαξ: +357 25002750