Κωνσταντινιδης Κυρ. & Κο. Λτδ
3 Thoukydidou, Στρόβολος, 2006 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: 22490815
Καταχωρημένες κατηγορίες