Λάμπρου Άγρο Λτδ
Οθέλλου 11, Δάλι, 2540 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22667908, Φαξ: +357 22667157
Καταχωρημένες κατηγορίες