Μεταλκο (Χητερς) Λτδ
44 Propylaion, Στρόβολος, 2033 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: 22314683