Χρισαμπελ Φουτ Σερβισες Λτδ
61C Kallipoleos, 1071 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: 22376964
Καταχωρημένες κατηγορίες