Κ.Π.Παφοσλαπ Λτδ
10 G. Karyou, 8028 Πάφος, Κύπρος
Τηλέφωνα: 26220705