8 Αγ. Μαρίνας, Πέρα Χωριό, Λευκωσία, Κύπρος
Phone: +357 96686184