23 Πενταδάκυλού, Γέρι, 2200, Λευκωσία, Κύπρος
Phone: +357 99414562