Phanos N. Epiphaniou Ltd
21 Markou Drakou, Kaimakli, 1040 Nicosia, Cyprus
Phone: +357 22793400, Fax: +357 22438994