Athos Angelides Enterprises Ltd
4 Yiannaki Talioti Str., Strovolos, 2013 Nicosia, Cyprus
Phone: +357 22337069, Fax: +357 22330335