Car Batteries Delivery Service
M. Shialis Ltd
11 Technologias, Lakatameia, 2326 Nicosia, Cyprus
Phones: +357 22315674, +357 22494625, Fax: +357 22496254
Category: Car Batteries Delivery Service
Kapodistrias Chr. & Sons Ltd
54 Kantaras, Kaimakli, 1037 Nicosia, Cyprus
Phone: +357 22348600, Fax: +357 22348689
Category: Car Batteries Delivery Service
Contact Person: Constantinos Kapodistrias
Yiannakis Savva & Son Ltd
30 Akamantos, Agios Ioannis, 3016 Limassol, Cyprus
Phone: +357 77770676, Fax: +357 25001028
Category: Car Batteries Delivery Service