96 Kosta Spyrou, Industrial Area, Tremithousa, 8270, Paphos, Cyprus
Phone: +357 70070008, +357 99922180