8AB Oidipodos (crossroad Prodromou), 2063, Nicosia, Cyprus
Phone: +357 22430229, +357 99477426
Contact Person: Stella Karaniki