Δρ. Χ΄ Ρούσσος Βίκτωρας
Γωνία Αγίας Ζώνης & Δημήτρη Λιπέρτη, διαμ.101, 3090 Λεμεσός, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 25346551, Φαξ: +357 25377377
Καταχωρημένες κατηγορίες