Διγενή Ακρίτα 78, A-B, Λευκωσία, Κύπρος
Phone: +357 22751950