Εργολήπτες εκσκαφών - Λάρνακα
Ιακωβου Α/φοι (Κατασκευες) Λτδ
2 Sokratous, 6036 Λάρνακα, Κύπρος
Τηλέφωνα: 24822444
Κατηγορία: Εργολήπτες εκσκαφών
Πορτεσιης Ττοφης Λτδ
Mobile Telephone, 6A Rethymnis, 6030 Λάρνακα, Κύπρος
Τηλέφωνα: 99659711
Κατηγορία: Εργολήπτες εκσκαφών