Χωματουργικές εργασίες - Λεμεσός
Θεοχάρης Πατσαλίδης & Υιός Λτδ
Αλφρέδου Κρουαζέ 8Α, 3011 Λεμεσός, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 99862176
Κατηγορία: Χωματουργικές εργασίες