Βιολογικός Καθαρισμός - Λευκωσία
Sensus Cleaning Services
138 Tseriou, 2044 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 70087773, Φαξ: +357 22270785
Κατηγορία: Βιολογικός Καθαρισμός
Naco Cleaning Services
Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 70009052
Κατηγορία: Βιολογικός Καθαρισμός
G. Valmas Cleaning & Pest Control Ltd
Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 70087788
Κατηγορία: Βιολογικός Καθαρισμός
Άτομο Επικοινωνίας: Γιώργος Βαλμάς
Potema Service Cyprus
Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 70006869, +357 99106666, Φαξ: +357 25710032
Κατηγορία: Βιολογικός Καθαρισμός
Cyprus Property Solutions
Cleaning Services Company & Gardening Services, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 96393914
Κατηγορία: Βιολογικός Καθαρισμός
STILVI General Cleaners Nicosia Ltd
Μιχαλάκη Κουσουλίδη 1, 1027 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22466200, Φαξ: +357 22347999
Κατηγορία: Βιολογικός Καθαρισμός
Rocket Cleaners
Αρχάγγελου Μιχαήλ 114, Παρισινός, 2057 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 70008101, Φαξ: +357 22495831
Κατηγορία: Βιολογικός Καθαρισμός