Προϊόντα ιδιοκατασκευών - DIY - Λευκωσία
Αδελφοί Κωνσταντίνου | Εργαλεία Ingco
Λαπήθου 10, Παλλουριώτισσα, 1041 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22430365, +357 22348648, Φαξ: +357 22430410
Κατηγορία: Προϊόντα ιδιοκατασκευών - DIY
Αφοί Μουσικού Σύχρονη Ξυλεία
Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 24530400, +357 99316271, Φαξ: +357 24530655
Κατηγορία: Προϊόντα ιδιοκατασκευών - DIY
Άτομο Επικοινωνίας: Ήροδοτος Μουσικός
A&G Kleima Electricals Ltd. Latsia
Αρχ. Μακαρίου Γ' 21, Λατσιά, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22571707, Φαξ: +357 22574046
Κατηγορία: Προϊόντα ιδιοκατασκευών - DIY
Α. Καραολιάς & Co Λτδ
7Α Κυριάκου Μάτσι, Παλλουριώτισσα, 1035 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22437826, +357 99639408, Φαξ: +357 22438073
Κατηγορία: Προϊόντα ιδιοκατασκευών - DIY
Άτομο Επικοινωνίας: Αντρέας Καραολιάς
PS Kousoulos HomeBase Ltd
Γρηγόρη Αυξεντίου 114 Α-Δ, Άγιος Δομέτιος, 2364 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22774533, Φαξ: +357 22770641
Κατηγορία: Προϊόντα ιδιοκατασκευών - DIY
Άτομο Επικοινωνίας: Πάμπος Κούσουλος
Tsakkali Trading Co Ltd
Λεωφ. Κιλκής 28, Λατσιά, 2250 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22487777, +357 22485149, +357 99917095, Φαξ: +357 22487129
Κατηγορία: Προϊόντα ιδιοκατασκευών - DIY
Άτομο Επικοινωνίας: Αλέξανδρος Νικολάου
Αντώνιος Μαγνητης Εμπορικό Λτδ
2 Ιωάννι Κορομία, Καϊμακλί, 1028 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: 22877350, Φαξ: 22877351
Άτομο Επικοινωνίας: Θεοκλής Μαγνήτης
Κατηγορία: Προϊόντα ιδιοκατασκευών - DIY
Π. Μαξ Τούλς
30Γ Αγ. Γεωργίου, Λατσιά, 2231 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: 22481382, 99200183, Φαξ: 22104820
Άτομο Επικοινωνίας: Πανίκος Καϊμής
Κατηγορία: Προϊόντα ιδιοκατασκευών - DIY