τι ψάχνεις?
ποιον και που...    
Αλφαβητικό ευρετήριο:    Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
Expression #1 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'o2ncyprus_o2ncypru_db.BIZ_C00Contacts.C00ID' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by