Βρύσες - Λευκωσία
P. Charalambides Bathroom Center Ltd
Αχαιών 22, Τ.Κ. 27615, Έγκωμη, 2431 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22357200, Φαξ: +357 22356678
Κατηγορία: Βρύσες
Άτομο Επικοινωνίας: Πανίκος Χαραλαμπίδης
Αδελφοί Μάρκου Λτδ
Παλλουριώτισσα, 1045 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22466111, Φαξ: +357 22349381
Κατηγορία: Βρύσες
Interiors Elite
Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 25321600, Φαξ: +357 25321532
Κατηγορία: Βρύσες
Μικαίος & Καπετάνιος Λτδ
Σεμέλης 5, Παλλουριώτισσα, 1049 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22348500, +357 99622195, Φαξ: +357 22466730
Κατηγορία: Βρύσες
Άτομο Επικοινωνίας: Αντρέας Μικαίος, Γιώργος Καπετάνιος
Πατσακον Λτδ
Νάξου 19/19Α, κατ. 3, 1070 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22750814, Φαξ: +357 22759094
Κατηγορία: Βρύσες