Γρίλιες Εξαερισμού
P&K Loizides Air Ducts Ltd
Μιχαήλ Κουσουλίδη 1, Ε7 & Ε8, 1027 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22346824, Φαξ: +357 22344957
Κατηγορία: Γρίλιες Εξαερισμού
Πανθερμική Λευκωσία Λτδ
Παρνασσού 2, Στρόβολος, 2043 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22327116, +357 22326720, Φαξ: +357 22327252
Κατηγορία: Γρίλιες Εξαερισμού
Cooling & Heating Centre
Κανταρένας 34, Γεροσκήπου, 8201 Πάφος, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 26962523, +357 99422208
Κατηγορία: Γρίλιες Εξαερισμού
Άτομο Επικοινωνίας: Fadi Raymond Barbour
Best Cool Ltd (Daikin)
Λεωφ. Στροβόλου 77Β, 2018, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22325540, +357 99664807, Φαξ: +357 22325541
Κατηγορία: Γρίλιες Εξαερισμού
E.Z. Professional Ltd
Τεύκρου Άνθια 5Β, Τ.Θ. 2540, Δάλι, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 70005552, +357 99650866, Φαξ: +357 22488131
Κατηγορία: Γρίλιες Εξαερισμού
Άτομο Επικοινωνίας: Ευγένειος Ζήσσιμος