Γεωργικές επιχειρήσεις
Κυπριακός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (ΚΥΣΥΦ)
ΓΡ. ΔΙΓΕΝΗ 38 & ΟΔΟΣ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 3, Τ.Κ. 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22889800, +357 22889830, Φαξ: +357 22668630
Κατηγορία: Γεωργικές επιχειρήσεις
Άτομο Επικοινωνίας: Κα Αναστασία Μπαξεβάνη
E.H. EMTECH WORKS LTD
Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, 33, Λατσιά, 2220 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22772525
Κατηγορία: Γεωργικές επιχειρήσεις