Μηχανήματα εμφιαλώσεως
Bluenova Ltd
Λεονίδου 15Α, Λατσιά, 2236 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 99625451, +357 99651003, Φαξ: +357 22752467
Κατηγορία: Μηχανήματα εμφιαλώσεως
Betoway Λτδ
Αμαθούντος 6, γραφείο 102, Στρόβολος, 2020 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 99651003
Κατηγορία: Μηχανήματα εμφιαλώσεως
Άτομο Επικοινωνίας: Πέτρος Προκοπίου
Thomason Machinery Ltd
Λεμεσός, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 25391355, Φαξ: +357 25394124
Κατηγορία: Μηχανήματα εμφιαλώσεως