Μηχανές καθαρισμού χαλιών
Cleancare Παυλίδης Λτδ
Θησέος 3Α, Αγλαντζιά, 2121 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22314302, +357 22429783, +357 22516040, +357 99653893
Κατηγορία: Μηχανές καθαρισμού χαλιών
Άτομο Επικοινωνίας: Νίκος Παυλίδης

Cleaning Machinery and Equipment, Chemicals and Hygiene systems
PDX Washroom Hygiene Services Ltd
Γρηγόρη Αυξεντίου 97, Κοκκινοτριμιθιά, 2660 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22370307, +357 99653858
Κατηγορία: Μηχανές καθαρισμού χαλιών