Κεραμικά
Πατσακον Λτδ
Νάξου 19/19Α, κατ. 3, 1070 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22750814, Φαξ: +357 22759094
Κατηγορία: Κεραμικά