Μηχανήματα καθαρισμού ξενοδοχείων & βιομηχανιών
Cleancare Παυλίδης Λτδ
Θησέος 3Α, Αγλαντζιά, 2121 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22314302, +357 22429783, +357 22516040, +357 99653893
Κατηγορία: Μηχανήματα καθαρισμού ξενοδοχείων & βιομηχανιών
Άτομο Επικοινωνίας: Νίκος Παυλίδης

Cleaning Machinery and Equipment, Chemicals and Hygiene systems
K.E. Dust Control Ltd
Λοχαγού Καποτά 28, Κοκκινοτριμιθιά, 2660 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22835800, +357 22835801, Φαξ: +357 22767568
Κατηγορία: Μηχανήματα καθαρισμού ξενοδοχείων & βιομηχανιών
PDX Washroom Hygiene Services Ltd
Γρηγόρη Αυξεντίου 97, Κοκκινοτριμιθιά, 2660 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22370307, +357 99653858
Κατηγορία: Μηχανήματα καθαρισμού ξενοδοχείων & βιομηχανιών