Προϊόντα Καθαρισμού Τζακιών
Cleancare Παυλίδης Λτδ
Θησέος 3Α, Αγλαντζιά, 2121 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22314302, +357 22429783, +357 22516040, +357 99653893
Κατηγορία: Προϊόντα Καθαρισμού Τζακιών
Άτομο Επικοινωνίας: Νίκος Παυλίδης

Cleaning Machinery and Equipment, Chemicals and Hygiene systems
Χρ. Κεττής Τρέιτινγ Κο Λτδ
Υγουμενίτσας 2 Γ Φάση, Ύψωνας, 4193 Λεμεσός, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 25395483, +357 99652383, Φαξ: +357 25396653
Κατηγορία: Προϊόντα Καθαρισμού Τζακιών
Άτομο Επικοινωνίας: Χριστόφορος Κεττής