Μηχανήματα καθαρισμού δαπέδων
Παναστελ Ηλεκτρικαλ Σερβισες & Κο. Λτδ
3 Artas, Κάτω Πολεμίδια, 4150 Λεμεσός, Κύπρος
Τηλέφωνα: 25398500
Κατηγορία: Μηχανήματα καθαρισμού δαπέδων