Υγραέριο
Ροδής Παπαπέτρου & Υιός Λτδ
Μάρκου Δράκου 20Α, Παλλουριώτισσα, 1040 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22433958, +357 99693927, +357 96439972, Φαξ: +357 22348641
Κατηγορία: Υγραέριο
Άτομο Επικοινωνίας: Πανίκος Παπαπέτρου & Ροδής
Γ. & Ε. Θερμοσολαρ Λτδ
8 Poseidonos, 6047 Λάρνακα, Κύπρος
Τηλέφωνα: 24636916
Κατηγορία: Υγραέριο