Μπαταρίες γενικής χρήσεως
Πάνος Εγγλέζος Λτδ
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, 80, 1ος όροφος, 1077 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22460900, Φαξ: +357 22460990
Κατηγορία: Μπαταρίες γενικής χρήσεως


Kolokotronis N.Y. Recycling Ltd
Διμήτρης Βικέλλας 99, Στρόβολος, 2028 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22511214, +357 22511210, Φαξ: +357 22316494
Κατηγορία: Μπαταρίες γενικής χρήσεως
Καποδίστριας Χρ. & Υιοι Λτδ
54 Kantaras, Καϊμακλί, 1037 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22348600, Φαξ: +357 22348689
Κατηγορία: Μπαταρίες γενικής χρήσεως
Άτομο Επικοινωνίας: Κωνσταντίνος Καποδίστριας
Kyros Auto Service LTD
Μπέλα Πάις 10-12, P.O.Box 29718, 1722 Λευκωσία, Καϊμακλί, 1041 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22433915, Φαξ: +357 22348432
Κατηγορία: Μπαταρίες γενικής χρήσεως
TireFix
Καντάρας 54, Καϊμακλί, 1037 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22436101, +357 22348600, Φαξ: +357 22348689
Κατηγορία: Μπαταρίες γενικής χρήσεως
Website:
OfficeStar
Λεωφ. Λεμεσού 303Α, Δάλι, 2571 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 77772344, Φαξ: +357 22025055
Κατηγορία: Μπαταρίες γενικής χρήσεως
M. Shialis Ltd
Τεχνολογίας 11, Λακατάμεια, 2326 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22315674, +357 22494625, Φαξ: +357 22496254
Κατηγορία: Μπαταρίες γενικής χρήσεως
Αναστασία Σταύρου
Πανδώρας 11, 6042 Λάρνακα, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 97752427
Κατηγορία: Μπαταρίες γενικής χρήσεως