Θερμοκήπια
E.H. EMTECH WORKS LTD
Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, 33, Λατσιά, 2220 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22772525
Κατηγορία: Θερμοκήπια
Agrowise Ltd
6 Ploutonos, Άγιος Νικόλαος, 3096 Λεμεσός, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 25875970
Κατηγορία: Θερμοκήπια