Νερό για άρδευση
K Mina Water Services
Λεωφ. Πεντακώμου 1, Πεντάκωμο, 4528 Λεμεσός, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 99489935
Κατηγορία: Νερό για άρδευση
Άτομο Επικοινωνίας: Κωνσταντίνος Μηνά
Δημήτρης Κόκκινος
Γρηγόρη Αυξεντίου 2, Ξυλοφάγου, 7520 Λάρνακα, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 99401608, +357 99423158, +357 99760870
Κατηγορία: Νερό για άρδευση