Επιστημονικός εξοπλισμός εργαστηρίων
Sundial Co. Ltd
Χρυσάνθου Επισκόπου Πάφου 2, 3022 Λεμεσός, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 25828828, Φαξ: +357 25828830
Κατηγορία: Επιστημονικός εξοπλισμός εργαστηρίων
C. Georgiou Lab Supplies
Σαρονικιού 6, 2035, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: + 357 22426379, +357 22493779, Φαξ: + 357 22429223, +357 22516028
Κατηγορία: Επιστημονικός εξοπλισμός εργαστηρίων
Κώστας Παπαέλληνας
Βασιλέως Παύλου Α', 11, Στρόβολος, 1500 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22863100, Φαξ: +357 22675136
Κατηγορία: Επιστημονικός εξοπλισμός εργαστηρίων
Novatex Solutions Ltd
8 Zanettou, Office 102, Ακρόπολις, 2085 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22462920, Φαξ: +357 22462921
Κατηγορία: Επιστημονικός εξοπλισμός εργαστηρίων
Κρητικος Κ. & Β. Σαπλαϊερς Λτδ
28B Kalypsous, Στρόβολος, 2014 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: 22338234
Κατηγορία: Επιστημονικός εξοπλισμός εργαστηρίων
Μετισελ Κο. Λτδ
8 Vouliagmenis, Στρόβολος, 2033 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: 22494300
Κατηγορία: Επιστημονικός εξοπλισμός εργαστηρίων
Σοϊλ Εντζινιαριγκ Λτδ
14 Fokionos, 1010 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: 22663191
Κατηγορία: Επιστημονικός εξοπλισμός εργαστηρίων
Λυσιωτης Τρεϊτιγκ Κορπορεϊσιον Λτδ
4 Pindarou, 1060 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: 22435503
Κατηγορία: Επιστημονικός εξοπλισμός εργαστηρίων
Λαϊφκεαρ Κο
60 Kennenty Ave, Flat 302, 1076 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: 22315121
Κατηγορία: Επιστημονικός εξοπλισμός εργαστηρίων
CNE Technology Ltd
5 Demokratias, Εργάτες, 2086 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22624090, Φαξ: +357 22624092
Κατηγορία: Επιστημονικός εξοπλισμός εργαστηρίων