Λαχεία πρακτορεία
ΟΠΑΠ
Λεωφ. Λεμεσού 128-130, Στρόβολος, 2015 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22477300, Φαξ: +357 22477551
Κατηγορία: Λαχεία πρακτορεία