Χάρτινα είδη
Cleancare Παυλίδης Λτδ
Θησέος 3Α, Αγλαντζιά, 2121 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22314302, +357 22429783, +357 22516040, +357 99653893
Κατηγορία: Χάρτινα είδη
Άτομο Επικοινωνίας: Νίκος Παυλίδης

Cleaning Machinery and Equipment, Chemicals and Hygiene systems
CNM Navy Seals Ltd
Ειρήνης και Φιλίας 112, Κοκκινοτριμιθιά, 2660 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 77772204, Φαξ: +357 22389896
Κατηγορία: Χάρτινα είδη
OfficeStar
Λεωφ. Λεμεσού 303Α, Δάλι, 2571 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 77772344, Φαξ: +357 22025055
Κατηγορία: Χάρτινα είδη
PDX Washroom Hygiene Services Ltd
Γρηγόρη Αυξεντίου 97, Κοκκινοτριμιθιά, 2660 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22370307, +357 99653858
Κατηγορία: Χάρτινα είδη
Λεμεκο Σιλβεξ Βιομηχανιες Λτδ
54 Gr. Digeni Ave, 1080 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: 22664444
Κατηγορία: Χάρτινα είδη
Νισοφ Μανουφαξιαρερς Λτδ
326A Ag. Andreou, 3035 Λεμεσός, Κύπρος
Τηλέφωνα: 25357488
Κατηγορία: Χάρτινα είδη