Πλαστικοί σωλήνες
Έταπολ Λτδ
Πολυφήμου 3, Στρόβολος, 2033 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22450505, +357 99631782, Φαξ: +357 22570195
Κατηγορία: Πλαστικοί σωλήνες
Άτομο Επικοινωνίας: Χάρης Νεοφύτου
Πανθερμική Λευκωσία Λτδ
Παρνασσού 2, Στρόβολος, 2043 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22327116, +357 22326720, Φαξ: +357 22327252
Κατηγορία: Πλαστικοί σωλήνες
Europlumb Ltd
Καλαμών 23, Στρόβολος, 2032 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22878818, Φαξ: +357 22489348
Κατηγορία: Πλαστικοί σωλήνες
Bluenova Ltd
Λεονίδου 15Α, Λατσιά, 2236 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 99625451, +357 99651003, Φαξ: +357 22752467
Κατηγορία: Πλαστικοί σωλήνες
Betoway Λτδ
Αμαθούντος 6, γραφείο 102, Στρόβολος, 2020 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 99651003
Κατηγορία: Πλαστικοί σωλήνες
Άτομο Επικοινωνίας: Πέτρος Προκοπίου
Semesco Co Ltd
Ειρήνης 180, 3022 Λεμεσός, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 25348994, Φαξ: +357 25348996
Κατηγορία: Πλαστικοί σωλήνες

Specialist in Electromechanical and Marine Engineering Services
Τεκλιμα Πλαστικς Λτδ
23 Alasias, 1075 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: 22763233
Κατηγορία: Πλαστικοί σωλήνες
Εμμ. Κουβίδης (Κύπρος) Λτδ
Κυκλάδων 2, Λατσιά, 2234 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22343707, Φαξ: +357 22343710
Κατηγορία: Πλαστικοί σωλήνες