Σχεδιασμός και κατασκευή σκηνικών
Σκηνοτεχνική του Γιώργου Παπαδόπουλου
Διγενή Ακρίτα 9, Αγίας Τριάδος, 3035 Λεμεσός, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 25348074, +357 99642394, Φαξ: +357 25340352
Κατηγορία: Σχεδιασμός και κατασκευή σκηνικών
Άτομο Επικοινωνίας: Γιώργος Παπαδόπουλος