Πιεστικά συστήματα νερού
E.H. EMTECH WORKS LTD
Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, 33, Λατσιά, 2220 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22772525
Κατηγορία: Πιεστικά συστήματα νερού
Puritec Water Solutions
Κυριάκου Μάτση 46, Έγκωμη, 2409 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22658999, Φαξ: +357 22658977
Κατηγορία: Πιεστικά συστήματα νερού
E.H. EMTECH WORKS LTD
Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, 33, Λατσιά, 2220 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22772525
Κατηγορία: Πιεστικά συστήματα νερού