Νίκου Παττίχη, 3071, Λεμεσός, Κύπρος
Phone: +357 99431565