Λευκωσία, Κύπρος
Phone: +357 96641477
Website:
http://www.quickservice.com.cy
24 hour Service!