Ρούμελης 1, Μεσόγη, 8061, Πάφος, Κύπρος
Phone: +357 26944114