Σκύλοι Για Πούλημα

Buffy (Πατέρας)
Κουτάβια χωρίς pedigrees/χαρτιά
Κουτάβια χωρίς pedigrees/χαρτιά Lara (Μητέρα)
    
Fax (Πατέρας) Κουτάβια με pedigrees/χαρτιά Κουτάβια με pedigrees/χαρτιά Pebbles (Μητέρα)
    
Fax (Πατέρας) Κουτάβια με pedigrees/χαρτιά Κουτάβια με pedigrees/χαρτιά Precious (Μητέρα)
    
 Όλα τα κουτάβια μαζί