Κλιματισμός και Εξαερισμός
Best Cool Ltd (Daikin)
Λεωφ. Στροβόλου 77Β, 2018, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22325540, +357 99664807, Φαξ: +357 22325541
Κατηγορία: Κλιματισμός και Εξαερισμός
Europlumb Ltd
Καλαμών 23, Στρόβολος, 2032 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22878818, Φαξ: +357 22489348
Κατηγορία: Κλιματισμός και Εξαερισμός
P&K Loizides Air Ducts Ltd
Μιχαήλ Κουσουλίδη 1, Ε7 & Ε8, 1027 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22346824, Φαξ: +357 22344957
Κατηγορία: Κλιματισμός και Εξαερισμός
Πανθερμική Λευκωσία Λτδ
Παρνασσού 2, Στρόβολος, 2043 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22327116, +357 22326720, Φαξ: +357 22327252
Κατηγορία: Κλιματισμός και Εξαερισμός
Cooling & Heating Centre
Κανταρένας 34, Γεροσκήπου, 8201 Πάφος, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 26962523, +357 99422208
Κατηγορία: Κλιματισμός και Εξαερισμός
Άτομο Επικοινωνίας: Fadi Raymond Barbour
EFS Energy Saving Engineering Services Ltd
Κρόνου 6, T.K 28278, Στρόβολος, 2048 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22320970, +357 99214133, Φαξ: +357 22320340
Κατηγορία: Κλιματισμός και Εξαερισμός
Έταπολ Λτδ
Πολυφήμου 3, Στρόβολος, 2033 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22450505, +357 99631782, Φαξ: +357 22570195
Κατηγορία: Κλιματισμός και Εξαερισμός
Άτομο Επικοινωνίας: Χάρης Νεοφύτου
Ροδής Παπαπέτρου & Υιός Λτδ
Μάρκου Δράκου 20Α, Παλλουριώτισσα, 1040 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22433958, +357 99693927, +357 96439972, Φαξ: +357 22348641
Κατηγορία: Κλιματισμός και Εξαερισμός
Άτομο Επικοινωνίας: Πανίκος Παπαπέτρου & Ροδής
Fytostherm Ltd
Κρόνου 6, T.K 28278, Στρόβολος, 2048 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 99479154, Φαξ: +357 22320340
Κατηγορία: Κλιματισμός και Εξαερισμός
E.Z. Professional Ltd
Τεύκρου Άνθια 5Β, Τ.Θ. 2540, Δάλι, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 70005552, +357 99650866, Φαξ: +357 22488131
Κατηγορία: Κλιματισμός και Εξαερισμός
Άτομο Επικοινωνίας: Ευγένειος Ζήσσιμος
Tivali Plumbing & Bathroom Ltd
Ηνωμένων Εθνών 12, Σύνφικο Κωρτ κατ. 10-12, 6042 Λάρνακα, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 24251100, +357 99237187, Φαξ: +357 24251100
Κατηγορία: Κλιματισμός και Εξαερισμός
Μαρχόνα Air Cooler Cyprus
Ηλία Παπακυριακού 8, Έγκωμη, 2415 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22819629, Φαξ: +357 22819632
Κατηγορία: Κλιματισμός και Εξαερισμός